ลูกค้าของเรา

ประสบการณ์กว่า 30ปี ในแวดวงภาษีอากร ทีมงานของเรามีความเชี่ยวชาญหลากหลาย ทั้งในแวดวงราชการ ผู้เขียนตำราการวางแผนภาษี วิทยากร ที่ปรึกษาภาษีแก่สมาคมการค้าเอกชน/บรรษัทข้ามชาติ/SMEs ฯลฯ เราจึงได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าชั้นนำในทุกระดับ ทุกประเภทธุรกิจ อาทิ...


 • บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)

 • บริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด (มหาชน)

 • บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)

 • บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน)

 • บริษัท ณุศาศิริ จำกัด (มหาชน)

 • บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด

 • บริษัท ไทยฮาซาม่าคอร์ปอเรชั่น จำกั

 • บริษัท สิงคโปร์แอร์ไลน์ จำกัด

 • บริษัท เอสวีโอเอ จำกัด (มหาชน)

 • บริษัท เอ็น วาย เค โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด

 • บริษัท นารายณ์ อินเตอร์เทรด จำกัด (NaRaYa)

 • บริษัท เอบีบี (ไทยแลนด์) จำกัด

 • บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน)

การวางแผนภาษีแก่ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทชั้นนำต่างๆ

logo