จัดงานมอบรางวัล “Tax Man of the Year”

tax man1

ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จเป็นองค์ประธานเพื่อประกาศเกียรติคุณ
และมอบรางวัล Top 10 Company “Tax Man of The Year 2006”
เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2549 ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ สุขุมวิท
จัดโดย สถาบันภาษี Tax Research Center และบริษัทในเครือฯ

tax man2

ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี มอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้แก่
คุณอมรศักดิ์ พงศ์พศุตม์ ประธานกรรมการบริหารสถาบันภาษี Tax Research Center
ในฐานะประธานจัดงาน Top 10 Company “Tax Man of The Year 2006” เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2549
ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ สุขุมวิท กรุงเทพฯ

tax man3

ท่านศิโรตม์ สวัสดิ์พาณิชย์ อดีตอธิบดีกรมสรรพากร ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวปาฐกถา
และมอบรางวัล “Tax Man of The Year 2005” ให้แก่ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
ในฐานะบริษัทที่เป็นแบบอย่างผู้เสียภาษีที่ดีแก่ภาครัฐ เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2548
ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ สุขุมวิท กรุงเทพฯ

 

รายชื่อผู้ได้รับรางวัล Top 10 Company “Tax Man of the Year 2006” ได้แก่

  1. ร.ท. อภินันทน์ สุมนะเศรณี กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
  2. คุณชาติศิริ โสภณพนิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
  3. Mr. Donald Carden กรรมการและรองผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไทยพาณิชย์นิวยอร์คไลฟ์ จำกัด (มหาชน)
  4. คุณสมพันธ์ จารุมิลินท รองประธานกรรมการ ยูไนเต็ด บรอดคาสติ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
  5. คุณประเสริฐ บุญสัมพันธ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
  6. คุณธนินทร์ เจียรวนนท์ ประธานกรรมการ บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
  7. คุณอนันต์ อัศวโภคิน ประธานกรรมการ บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)
  8. คุณธีรพงศ์ จันศิริ ประธารกรรมการบริหาร บริษัท ไทยยูเนี่ยน โฟรเซ่น โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)
  9. Mr. Yves Braibant CEO & President บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)
  10. คุณกานต์ ตะกูลฮุน กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)