หมอภาษีกับบุคคลสำคัญต่างๆ ภาคธุรกิจ

(1)(1)
(2)(2)
(3)(3)
(4)
(4)
(5)
(5)
(6)
(6)
(7)
(7)
(8)
(8)
(9)
(9)
(10)
(10)
(11)
(11)
(12)
(12)
(13)(13) (14)(14) (15)(15)
(16)
(16)
(17)
(17)

 

 1. หมอภาษี กับ คุณศุภชัย เจียรวนนท์ (กรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานคณะผู้บริหาร บริษัททรู คอร์ปอเรชั่นจำกัด (มหาชน))
 2. หมอภาษี กับ คุณโชค บูลกุล (กรรมการผู้จัดการ กลุ่มบริษัทฟาร์มโชคชัย)
 3. หมอภาษี กับ คุณวสันต์ โพธิพิมพานนท์ (ประธานเบนซ์ทองหล่อกรุ๊ป)
 4. หมอภาษี กับ คุณขวัญชัย ปภัสร์พงษ์ (ประธานจัดงาน Motor Expo และ ประธานบริษัท สื่อสากล จำกัด)
 5. หมอภาษี กับ คุณณกรณ์ กรณ์หิรัญ (กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท วุฒิศักดิ์ คลินิก กรุ๊ป จำกัด)
 6. หมอภาษี กับ คุณอุษณีย์ มหากิจศิริ (ประธานบริษัท เคดีเอ็น จำกัด ผู้นำเข้า Krispy Kreme)
 7. หมอภาษี กับ คุณเจี๊ยบ-พิจิตตรา สิริเวชชะพันธ์ (เจ้าของร้านอาหาร Shabu King - Yaki King)
 8. หมอภาษี กับ อ.วิศิษฐ์ เตชะเกษม (ผู้เชี่ยวชาญด้านฮวงจุ้ย และสถาปัตยกรรมศาสตร์)
 9. หมอภาษี กับ เชฟบุญธรรม ภาคโพธิ์ (เชฟกระทะเหล็กอาหารญี่ปุ่น และเจ้าของร้านอาหาร Honmono Sushi)
 10. หมอภาษี กับ คุณมาร์ค นุโสม์ (ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สถาบันสอนภาษาอังกฤษวอลล์สตรีทอิงลิช ประเทศไทย)
 11. หมอภาษี กับ ดร.นิเวศน์ เหมวชิรวรากร (นักลงทุนเน้นคุณค่า)
 12. หมอภาษี กับ คุณยุทธ วรฉัตรธาร (ประธานคณะกรรมการ บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน))
 13. หมอภาษี กับ คุณมนตรี ศรไพศาล (ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน))
 14. หมอภาษี กับ คุณคุณวิชัย พูลวรลักษณ์ (ประธานกรรมการบริหาร บริษัท วรลักษณ์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด)
 15. หมอภาษี กับ คุณวิศิษฐ์ องค์พิพัฒนกุล (กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี้ จำกัด)
 16. หมอภาษี กับ คุณปกรณ์ พรรธนะแพทย์ (รองกรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน))
 17. หมอภาษี กับ ดร.โชติชัย สุวรรณาภรณ์ (ผช.กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน))