ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่ง ผช.ที่ปรึกษาฯ และผช.ผู้สอบฯ

ประกาศรบสมครงาน

Mr. Tax Co., Ltd. (บริษัทฯในเครือ “โรงเรียนภาษี”) ประกอบธุรกิจด้านที่ปรึกษาภาษี และการสอบบัญชีภาษีให้แก่บริษัทไทย และต่างประเทศ ทั่วราชอาณาจักร เป็นเวลากว่า 25 ปี

บริษัทฯ มีความต้องการรับสมัครพนักงาน เพื่อรองรับการขยายงาน ในปี 2557 และ 2558 (AEC)

ตำแหน่ง  ผู้ช่วย-ที่ปรึกษาภาษี จำนวน 2 อัตรา

คุณสมบัติ

 1. วุฒิ ปริญญาตรี สาขาการบัญชี หรือเทียบเท่า
 2. ผลการเรียน ดี/ดีมาก โดยสถาบันฯ จะส่งเสริมและสนับสนุนให้ท่านสามารถสอบเป็น CPA,TA และที่ปรึกษาภาษีฯ ได้ในเร็ววัน
 3. สถาบันฯ จะออกเอกสารการนับชั่วโมงฝึกงาน เพื่อยื่นต่อสภาวิชาชีพบัญชี (กรณีผู้ที่ต้องการชั่วโมงฝึกงานฯ)
 4. กรณีมีความรู้ ความสามารถ บริษัทฯ ยินดีจ่ายค่าตอบแทนสูงได้

 

ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้สอบบัญชี จำนวน 2 อัตรา

คุณสมบัติ

 1. วุฒิ ปริญญาตรี สาขาการบัญชี หรือเทียบเท่า
 2. ผลการเรียน ดี/ดีมาก โดยสถาบันฯ จะส่งเสริมและสนับสนุนให้ท่านสามารถสอบเป็น CPA ได้ในเร็ววัน
 3. สถาบันฯ จะออกเอกสารการนับชั่วโมงฝึกงาน เพื่อยื่นต่อสภาวิชาชีพบัญชี (กรณีผู้ที่ต้องการชั่วโมงฝึกงานฯ)
 4. กรณีมีความรู้ ความสามารถ บริษัทฯ ยินดีจ่ายค่าตอบแทนสูงได้

 

เอกสารประกอบการรับสมัคร ดังนี้

 1. ข้อมูลประวัติส่วนตัว (resume)
 2. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป (ติดใบสมัคร)
 3. สำเนา transcript แสดงผลการเรียนจนถึงปัจจุบัน

 

สมัครด้วยตนเองหรือส่งเอกสารการสมัครงาน ได้ที่ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
บริษัท มิสเตอร์ แท็กส์ จำกัด 
670/397 ซอยสุทธิพร ถนนอโศก-ดินแดง แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 0-2641-6355-7 แฟกซ์ 0-2641-6358
e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ติดตาม ‘เกร็ดภาษี’ โดย อ.อมรศักดิ์ ได้ทาง Facebook!

Facebook Amornsak

โดยการกด Like ที่ Facebook Page ของ อ.อมรศักดิ์ พงศ์พศุตม์ (คอลัมน์ด้านซ้าย หรือที่ www.facebook.com/AmornsakMrTax) ซึ่งจะนำเสนอ ‘เกร็ความรู้-ภาษี’ ที่เป็นเรื่องใกล้ตัว ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อทุกภาคส่วน... ทั้งในชีวิตประจำ การค้า การเงิน การลงทุน การวางแผน(ประหยัด) ภาษี ข่าวภาษี(สำคัญ) และภาษีอาเซียน(AEC) ฯลฯ

และสำหรับ Facebook Page ของโรงเรียนภาษีติดตามได้ที่ www.facebook.com/schooloftax

‘กลโกงภาษี’ – pocketbook 240 หน้าโดย อ.อมรศักดิ์ พงศ์พศุตม์

กลโกงภาษ

วางตลาดแล้ววันนี้... ที่ร้านหนังสือชั้นนำ เช่น SE-ED ฯลฯ

Pocketbook เล่มนี้
เป็นการเปิดโปงการฉ้อฉลภาษีในรูปแบบต่างๆ...ทั้งในส่วนของบุคคลธรรมดา วิชาชีพอิสระ SMEs...และการ tricky ทางภาษีของบรรษัทข้ามชาติ รวมตลอดถึงคนดังและธุรกิจยักษ์ใหญ่ของโลก...จากประสบการณ์ 30 ปีของ 'หมอภาษี' (อาจารย์อมรศักดิ์ พงศ์พศุตม์)

'กลโกงภาษี' เล่มนี้
ถือเป็นหนังสืออีกเล่มหนึ่งที่มีคุณค่าทางวิชาการและเป็นประโยชน์ต่อทุกภาคส่วนของสังคม...โดยเฉพาะในส่วนของผู้ประกอบธุรกิจฯในการวางแผนภาษี เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันใน AEC 2015 และเวทีการค้าโลก

'กลโกงภาษี' ใน pocketbook เล่มนี้
ดูจะเป็นเรื่องท้าทายต่อทุกภาคส่วน...ทั้งในวงวิชาการผู้ประกอบการ สรรพากร และสังคม...เสมือนคมมีด...ซึ่งถ้ารู้จักหยิบใช้ ก็จะเป็นประโยชน์อเนกอนันต์...ในทางกลับกัน ก็อาจถูกคมมีดบาดมือเอาได้ถ้าฉวยใช้ไม่เป็น!

ฟรี! ปรึกษาปัญหาภาษีของท่าน (เบื้องต้น) ที่ ‘คลินิกหมอภาษี’

 

 ปรกษาฟร

สำรองบัตรคิวของท่านวันนี้! ที่เบอร์ 02-641-6355-7

‘คลินิกหมอภาษี’... ยินดีให้คำปรึกษาแนะนำ (เบื้องต้น) แก่บริษัท ห้างร้านต่างๆ ทั่วราชอาณาจักร...

ทุกปัญหาภาษี อาทิ... ถูกเรียกตรวจสอบภาษี ถูกหมายเรียก/หนังสือเชิญพบ ถูกตรวจปฏิบัติการ การขอคืนภาษี การอุทธรณ์ภาษี ศาลภาษี ฯลฯ

เรามีผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้เชี่ยวชาญฯ เพื่อให้คำแนะนำแก่ท่านอย่างมีคุณภาพและมาตรฐานครบวงจร!