ฟรี! ปรึกษาปัญหาภาษีของท่าน (เบื้องต้น) ที่ ‘คลินิกหมอภาษี’

 

 ปรกษาฟร

สำรองบัตรคิวของท่านวันนี้! ที่เบอร์ 02-641-6355-7

‘คลินิกหมอภาษี’... ยินดีให้คำปรึกษาแนะนำ (เบื้องต้น) แก่บริษัท ห้างร้านต่างๆ ทั่วราชอาณาจักร...

ทุกปัญหาภาษี อาทิ... ถูกเรียกตรวจสอบภาษี ถูกหมายเรียก/หนังสือเชิญพบ ถูกตรวจปฏิบัติการ การขอคืนภาษี การอุทธรณ์ภาษี ศาลภาษี ฯลฯ

เรามีผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้เชี่ยวชาญฯ เพื่อให้คำแนะนำแก่ท่านอย่างมีคุณภาพและมาตรฐานครบวงจร!