‘กลโกงภาษี’ – pocketbook 240 หน้าโดย อ.อมรศักดิ์ พงศ์พศุตม์

กลโกงภาษ

วางตลาดแล้ววันนี้... ที่ร้านหนังสือชั้นนำ เช่น SE-ED ฯลฯ

Pocketbook เล่มนี้
เป็นการเปิดโปงการฉ้อฉลภาษีในรูปแบบต่างๆ...ทั้งในส่วนของบุคคลธรรมดา วิชาชีพอิสระ SMEs...และการ tricky ทางภาษีของบรรษัทข้ามชาติ รวมตลอดถึงคนดังและธุรกิจยักษ์ใหญ่ของโลก...จากประสบการณ์ 30 ปีของ 'หมอภาษี' (อาจารย์อมรศักดิ์ พงศ์พศุตม์)

'กลโกงภาษี' เล่มนี้
ถือเป็นหนังสืออีกเล่มหนึ่งที่มีคุณค่าทางวิชาการและเป็นประโยชน์ต่อทุกภาคส่วนของสังคม...โดยเฉพาะในส่วนของผู้ประกอบธุรกิจฯในการวางแผนภาษี เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันใน AEC 2015 และเวทีการค้าโลก

'กลโกงภาษี' ใน pocketbook เล่มนี้
ดูจะเป็นเรื่องท้าทายต่อทุกภาคส่วน...ทั้งในวงวิชาการผู้ประกอบการ สรรพากร และสังคม...เสมือนคมมีด...ซึ่งถ้ารู้จักหยิบใช้ ก็จะเป็นประโยชน์อเนกอนันต์...ในทางกลับกัน ก็อาจถูกคมมีดบาดมือเอาได้ถ้าฉวยใช้ไม่เป็น!