ติดตาม ‘เกร็ดภาษี’ โดย อ.อมรศักดิ์ ได้ทาง Facebook!

Facebook Amornsak

โดยการกด Like ที่ Facebook Page ของ อ.อมรศักดิ์ พงศ์พศุตม์ (คอลัมน์ด้านซ้าย หรือที่ www.facebook.com/AmornsakMrTax) ซึ่งจะนำเสนอ ‘เกร็ความรู้-ภาษี’ ที่เป็นเรื่องใกล้ตัว ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อทุกภาคส่วน... ทั้งในชีวิตประจำ การค้า การเงิน การลงทุน การวางแผน(ประหยัด) ภาษี ข่าวภาษี(สำคัญ) และภาษีอาเซียน(AEC) ฯลฯ

และสำหรับ Facebook Page ของโรงเรียนภาษีติดตามได้ที่ www.facebook.com/schooloftax