ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่ง ผช.ที่ปรึกษาฯ และผช.ผู้สอบฯ

ประกาศรบสมครงาน

Mr. Tax Co., Ltd. (บริษัทฯในเครือ “โรงเรียนภาษี”) ประกอบธุรกิจด้านที่ปรึกษาภาษี และการสอบบัญชีภาษีให้แก่บริษัทไทย และต่างประเทศ ทั่วราชอาณาจักร เป็นเวลากว่า 25 ปี

บริษัทฯ มีความต้องการรับสมัครพนักงาน เพื่อรองรับการขยายงาน ในปี 2557 และ 2558 (AEC)

ตำแหน่ง  ผู้ช่วย-ที่ปรึกษาภาษี จำนวน 2 อัตรา

คุณสมบัติ

 1. วุฒิ ปริญญาตรี สาขาการบัญชี หรือเทียบเท่า
 2. ผลการเรียน ดี/ดีมาก โดยสถาบันฯ จะส่งเสริมและสนับสนุนให้ท่านสามารถสอบเป็น CPA,TA และที่ปรึกษาภาษีฯ ได้ในเร็ววัน
 3. สถาบันฯ จะออกเอกสารการนับชั่วโมงฝึกงาน เพื่อยื่นต่อสภาวิชาชีพบัญชี (กรณีผู้ที่ต้องการชั่วโมงฝึกงานฯ)
 4. กรณีมีความรู้ ความสามารถ บริษัทฯ ยินดีจ่ายค่าตอบแทนสูงได้

 

ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้สอบบัญชี จำนวน 2 อัตรา

คุณสมบัติ

 1. วุฒิ ปริญญาตรี สาขาการบัญชี หรือเทียบเท่า
 2. ผลการเรียน ดี/ดีมาก โดยสถาบันฯ จะส่งเสริมและสนับสนุนให้ท่านสามารถสอบเป็น CPA ได้ในเร็ววัน
 3. สถาบันฯ จะออกเอกสารการนับชั่วโมงฝึกงาน เพื่อยื่นต่อสภาวิชาชีพบัญชี (กรณีผู้ที่ต้องการชั่วโมงฝึกงานฯ)
 4. กรณีมีความรู้ ความสามารถ บริษัทฯ ยินดีจ่ายค่าตอบแทนสูงได้

 

เอกสารประกอบการรับสมัคร ดังนี้

 1. ข้อมูลประวัติส่วนตัว (resume)
 2. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป (ติดใบสมัคร)
 3. สำเนา transcript แสดงผลการเรียนจนถึงปัจจุบัน

 

สมัครด้วยตนเองหรือส่งเอกสารการสมัครงาน ได้ที่ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
บริษัท มิสเตอร์ แท็กส์ จำกัด 
670/397 ซอยสุทธิพร ถนนอโศก-ดินแดง แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 0-2641-6355-7 แฟกซ์ 0-2641-6358
e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.